ÇEREZ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Batınak Denizcilik ve Tic  AŞ, ( Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.)  www.batinak.com web sitesi vasıtasıyla (Bundan sonra “ Site”  olarak anılacaktır)  işlenen tüm kişisel veriler bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusudur. Bu web sitesini kullanan tüm ziyaretçiler ise bundan sonra “ Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır.

Bu metinle, siz değerli Kullanıcılara, siteyi kullanırken elektronik ortamda hangi kişisel- verilerinizin alındığını veya alınmasının muhtemel olduğunu açıklamak, gerek 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması gerekse Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği ( GDPR) hükümleri kapsamında Kullanıcıların aydınlatılmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Şirket tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

 • İsim, e-posta adresi
 • IP Bilgisi
 • Konum Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • Tarafımıza aktaracağınız konu içerisinde, özel nitelikli veya bu nitelikte olmasa dahi yukarıda sayılmayan kişisel verileriniz yer alıyor ise, bu verilerin de aşağıda size açıklanan koşullara tabi olduğunu beyan eder, bu hususa dikkat etmenizi öneririz.

ÇEREZ TANIMI VE KULLANIM AMACI

İnternet sitelerini görüntülemek için, bilgisayarınızda, tabletinizde, mobil telefonunuzda v.b. cihazlarınızda kullandığınız Google Chrome, İnternet Explorer, Safari, Firefox v.b. gibi tarayıcılar, doğrudan kendileri veya bu tarayıcılar aracılığıyla ziyaret ettiğiniz web siteleri, siz bu tarayıcıları yüklerken veya kullanırken cihazlarınıza yüklenen bir kısım dosyalarla, gezindiğiniz web siteleri, kullanım alışkanlıklarınız, şifreleriniz ve kullanıcı adlarınız gibi pek çok kişisel verinizi bu küçük dosyalar vasıtasıyla kaydederler. Bu dosyalara çerez dosyaları denilmektedir.

Çerezler genellikle:

 • İnternet sitesinin kullanıcılar tarafından en çok ziyaret edilen sayfaları ve en çok tıklanan bağlantıları tespit etmek, sayfalarda görüntülenen hata mesajı gibi genel bilgileri toplamak, söz konusu hata veren sayfa-bölümleri işler hale getirmek, sitenin performansını geliştirmek ve kullanıcılara sunulan hizmetleri yenilemek,
 • Site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri kullanıcı deneyimlerine göre kişiselleştirmek, kullanımı kolaylaştırmak,
 • Kullanıcının internet sitesini ikinci ve devamı ziyaretlerinde kullanıcının gezinti ve kullanım tercihlerini hatırlamak,
 • İnternet sitesinin daha etkili hizmet verebilmesi için ihtiyaç duyulan bazı istatistiki verilerin sağlanması,
 • Mevzuattan ve sözleşmeden kaynaklı gerekli yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyulması vb amaçlarla kullanılmaktadır.

Bunların tamamı, kullandığınız tarayıcınızın ve diğer yazılımların yüklenmesi veya kullanılması sırasında size sundukları politikalarda yer almaktadır. Bu nedenle, bu konudaki sorumluluk da kullanıcılardadır.

ÇEREZ VASITASIYLA İŞLENEN VERİ TÜRLERİ

İnternet sitelerinde yer alan çerezlerde, türüne bağlı olarak, siteyi ziyaret ettiğiniz cihazdaki tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin veriler toplanmaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfalar, erişim tarih ve saatleriniz, incelediğiniz hizmet ve ürünler, tercih ettiğiniz dil seçeneği ve diğer tercihlerinize dair bilgileri kapsamaktadır.

 

SİTEDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

Çerez dosyaları genel olarak oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsel ve analitik çerezler, takip çerezleri olarak sınıflandırılabilir. www.batinak.com  ise, tarayıcınızdan bağımsız olarak, bir  Google hizmeti olan ………..……… çerezleri kullanılmaktadır. ………… çerezleri ile kullanıcılardan anonim bilgiler toplanır. Kullanıcı iletişim kurmak amacıyla sitede bulunan iletişim-başvuru formunu  kullanarak isim, e-posta, telefon numarası bilgisini paylaştığı takdirde  söz konusu bölümde sunulu İletişim Formu Aydınlatma Metni ve Rıza Formunu kabul etmiş sayılır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Sitemizi ziyaret etmek suretiyle çerezlerle veya iletişim formu aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Öneri, talep, şikayet, işbaşvurusu vb taleplerinizin yanıtlanması-tarafınızla iletişim kurmak amacıyla,
 • Devam eden görüşmelerimizde kimliğinizin teyit edilebilmesi amacıyla,
 • İstatistiki değerlendirme yapılabilmesi amacıyla,
 • Site güvenliğinin sağlanması amacıyla
 • Hukuki İşlem Bilgisinin İspatlanması amacıyla
 • Kişiye yönelik hizmet sunma amacıyla,
 • Dönemsel bilgilendirme, faaliyetlerimiz kapsamındaki önemli gelişmeleri aktarma ve büromuzun yeni hizmetlerini tanıtma amacıyla İşlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçindeki;

 • İşin yürütülebilmesi için ilgili şirket personeli ve hizmet alınan taşeron yetkilisi veya personeli ile,
 • Gerektiğinde raporlama, pazarlama işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
 • Şirket adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla bağımsız denetim firmalarıyla, mali müşavirlik ve hukuk bürolarıyla,
 • Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilmekte ve onlara aktarılabilmektedir.

Site üzerinde başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirketimiz uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik bünyesinde herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
Şirketimiz, kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA  YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız, belirli bölümlerindeki çeşitli formlarda karşınıza çıkan ekranda istenen bilgilerin tarafınızca elektronik ortamda doldurulması, şirketimiz bilişim sistemlerine veri girişi yapmanız ve elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE ERİŞİM HAKKI VE DÜZELTME TALEPLERİ

Tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi  “Atatürk Caddesi, Kavalalı İşhanı No:378 D:601 Alsancak Konak İzmir” şirket adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya info@batinak.com  e-posta adresini kullanmak suretiyle, aynı yazılı ıslak imzalı talebinizi e-posta ekine ekleyerek gönderebilirsiniz. Büromuza bu konuda ulaşmakta sorun yaşarsanız bize, hafta içi 09:00-17:30 saatleri arasında +902324636355 no’lu telefondan ulaşarak size haklarınızı kullanmak için taleplerinizin iletilmesinde yukarıdaki işlemler için yardımcı olmamızı isteyebilirsiniz.

Şirket olarak sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Gizlilik ve Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Son güncelleme tarihi: 02.04.2020